Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

За нас

За нас

Българска Морска Камара / БМК / е създадена през 1993 г. със седалище в град Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтенност в българския морски бизнес.

Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др.БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд. Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване на управлението и повишаване ефективността на морския бизнес.

БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.Членството в БМК е доброволно. Редовни членове на БМК могат да бъдат юридически лица, физически лица и съюзи, обединения и сдружения, извършващи морски бизнес. Поради спецификата на БМК членство в нея не могат да имат – държавни органи, синдикати, политически партии, религиозни организации. Приемането на нови членове се извършва след писмена молба.

Управленското тяло на БМК се състои от : 

 • Общо Събрание / ОС / 
 • Управителен Съвет / УС / 
 • Контролен Съвет / КС /

Общото Събрание на БМК може да приема и изменя устава, да одобрява насоките за развитие на БМК, да определя размера на членския внос, да избира членове на УС и КС, да избира председател на УС. Издръжката на БМК се формира от членски внос, такси за извършени услуги и дарения.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА:
Отчет 1
Отчет 2
Отчет 3
Отчет 3а
Отчет 4
Отчет 5
Отчет 5а
Отчет 6
Отчет 6а

Финансови отчети 2016

Финансови отчети 2017

Финансови отчети 2018

Документи

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

облачно

15°C

Вторник

 • 07:08
 • 18:45
 • Max: 19°C
 • Min: 11°C
 • 80
 • 1020
 • 2.06
 • Сряда
  • 20°C
  • 11°C
 • Четвъртък
  • 19°C
  • 12°C
 • Петък
  • 22°C
  • 13°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF