Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Становища и анализи

Становище на Българска Морска Камара относно проект за постановление за промяна на статута на БМКЦ
Публикувано на 14 April 2011, 14:10

Относно : Проект за Постановление за промяна на статута на Български морски квалификационен център

Уважаеми г-н Църнаклийски,

Изпратеният ни проект за Постановление за промяна на статута на БМКЦ предизвика голям отзвук сред морската общественост. Причините за тази реакция се крият основно в загрижеността ни не само за нивото на квалификационната дейност, но и на морското образование като цяло.

За голямо съжаление въпреки многократните ни опити през годините проблемите на морското образование и квалификационната дейност да бъдат поставени на широка дискусия, с цел тяхното решаване, това не се случи.

Това отлагане само ги задълбочи и ако не бъдат взети незабавни мерки процесите могат да се окажат необратими.

Считаме, че предложеният проект следва да бъде преработен, така, че в никакъв случай да не се превърне в катализатор на напрежение, а в основа, която да даде мощен тласък за подобряване на квалификационната дейност.

Необходимо е подобен проект да не съдържа предпоставки за осигуряване на монополно право на когото и да било, като в същото време се създадат ясни правила, които да не допускат нелоялна конкуренция.

   В тази връзка предлагаме:

1. Kъм членовете на работната група по образование определена със заповед РД-08-13, от 12.01.2010 г. на министъра на ТИТС да бъдат привлечени широк кръг от специалисти, които в най кратък срок да изготвят подробен анализ за състоянието на квалификационната дейност. Този анализ следва да съдържа точна и обективна информация ,както за ценза и структурата на преподавателския състав, така и за състоянието на материално-техническата база на центровете. Необходимо е да се проучи и опитът на други страни.

2. Анализът следва да включва конкретни предложения за подобряване състоянието на квалификационната  дейност и недопускане на субстандартно обучение.

3.  Изготвеният анализ след обсъждане от НПО следва да стане основа за промяна на нормативната уредба и набелязването на мерки за подобряване на системата на морското образование и квалификационна дейност.

4. Да се създаде постоянно действаща комисия ( защо не Национален съвет по морско образование, за който се говори от години ), която да включва представители на НПО, която периодично да проверява лицензираните  центрове.

5. Комисията да има право да предлага отнемането на лиценза на съответния център, при констатирани нередности.

6.  Лицензирането на квалификационните центрове да става само ако те отговарят напълно на изискванията, след проверка от комисията.

На БМКЦ да бъде възложен статут и функциите на национален изпитен център за морски правоспособности и квалификации, където да се провеждат държавните изпити за по висока правоспособност, като  се използва материалната база отговаряща на всички изисквания и международни стандарти.

Богдан Богданов
Председател на „Българска Морска Камара”

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

ясно небе

9°C

Петък

 • 08:21
 • 17:34
 • Max: 12°C
 • Min: 6°C
 • 76
 • 1008
 • 2.06
 • Петък
  • 16°C
  • 8°C
 • Събота
  • 11°C
  • 6°C
 • Неделя
  • 12°C
  • 8°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF