Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Новини

Морската и речна индустрии - един от основните национални икономически приоритети на България
На 04.11.2010 г. се проведе Национален форум "Морската и речна индустрии - един от основните национални икономически приоритети на България".
Основни инициатори на форума са Българската Асоциация на Морските Капитани, Фондация "Морски съдби" и Клуб на Корабните механици.
Инициативата е подкрепена от Българска Морска Камара, Бургаска Морска Асоциация, Българска Дунавска Камара и Община Варна.
 
Основната цел на Националния форум беше да се докаже пред държавните институции, че морската и речната индустрии имат стойност на един от основните икономически приоритети за националната иконимика.
В своя доклад проф. Лазаров заяви че промените в КТК не могат да бъдат определени като кризисни мерки. По думите му през годините не са извършвани никакви качествени изменения, а 60-70% от тях са били с административно-правен характер, което създава условия за корупционни практики.
 
Съществува остра необходимост от съгласуване на националното законодателство, което касае морската и речната индустрии с европейските норми и практики.
Проблемите в корабостроенето и кораборемонта бяха представени в доклад, изнесен от изпълнителният директор на "МТГ-Делфин" инж. Светлин Стоянов. Като основни проблеми в сферата на кораборемонта бяха посочени - пряката конкуренция на компании в Турция и Украйна. В Турция по думите на Стоянов, държавата има активно участие и субсидира морската индустрия.
 
От друга страна се появява и проблем с по-ниско заплатената работна ръка в Украйна. Стоянов добави, че към момента българският кораборемонт стои стабилно на пазара и всички български кораборемонтни мощности са заети.

Оттеглянето на основните финансови институции, които до момента преди кризата са финансирали различни проекти на корабостроителните заводи е един от основните им проблеми. Според Стоянов в момента българските корабостроителници са принудени да работят с банки, които тепърва навлизат в шипинга, в условия на изключително затруднена двустранна комуникация.

Пред корабостроителите стоят и два въпроса на европейско ниво - финансиране за създаването на обща финансова схема за заводите от ЕС и в частност България.
 
"Това което се опитваме да направим е да бъде създаден гаранционен фонд на корабостроенето и в крайна сметка беше създадена работна група, която в най-скоро време трябва да излезе с препоръки за създаване на такъв фонд. Ако погледнем Холандия ще разберем, че там този фонд е с размер на 1,5 млн. евро, което не е голяма сума. Имаме силни надежди, че комуникацията с тази работна група, ще допринесе за създаване на такъв фонд, така че държавата да гарантира финансовата страна на законите", посочва в доклада си Стоянов. 

Като друг основен проблем пред тази сфера от морската индустрия беше посочен и статута на корабостроителните и кораборемонтните заводи.
 
"Няма логика заводите да са пристанища", коментира Стоянов.

Трябва да се направи пълен анализ на морската и речната индустрии, да се дадат ясни доказателства, че те дават от 5 до 10 процента от БВП, за да ни се обърне внимание, завърши Стоянов.

Докладът на кап. Младен Михайлов, засегна основните икономически и други фактори, които са повлияли за забавяне процесите на развитие в сектора. По думите му трябва да се извършат редица промени и да се осмисли цялостната стратегия за развитие на сектора. С чисто исторически доказателства Михайлов показа наличието на редица пропуски и неправилно приложени практики. Според него в страната няма подходящ инвестиционен климат, който да пробужда , развитието в морската и речните индустрии. Българските пристанища са дискриминирани през годините, както и сега, в полза на пристанищата в Солун, Констанца и Истанбул. В момента държавата не разбира факта, че тя трябва активно да участва с финансиране за реализация на кадрите, които се произвеждат от морските образователни центрове. Липсва тясна обвързаност на потребителите на същите тези кадри и образователните центрове. Друг основен аскпект в доклада на кап. Михайлов беше въпроса с данъчната система, която продължава да репресира българските моряци и от тук идва по-доброто представяне на същите тези моряци не под роден, а чужд флаг. 
Да бъде създаден орган за управление на морската и речната индустрии предлага кап. Михайлов. В неговата структура задължително трябва да бъдат включени и неправителствени организации, а самото му създаване ще донесе увеличение на БВП с 10-12%. Приемането на нов закон за данъчно облагане на моряците и снемане на данъците на заетите в сектора компании, категорично ще доведе до стремително развитие в сектора. 
На база на изнесените и други доклади и изказвания беше взето решение да се подготви една декларация, която да бъде изпратена до висшите държавни институции: Президентство, Правителство и Парламент.

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

ясно небе

8°C

Петък

 • 08:22
 • 17:33
 • Max: 16°C
 • Min: 8°C
 • 77
 • 1007
 • 1.54
 • Събота
  • 11°C
  • 6°C
 • Неделя
  • 12°C
  • 8°C
 • Понеделник
  • 16°C
  • 10°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF