Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Новини

Декларация на БМК относно Проект на Национална карта на висшето образование в Р.България
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
Българска морска камара
 
 
С настоящата декларация Българска морска камара изразява пълната си и категорична подкрепа за позицията на Академичния съвет на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” по повод публикуването на Проект на Национална карта на висшето образование в Р.България.
В проекта е отбелязано, че е разработен в условията на действащите нормативни актове обвързващи субсидирания от държавата прием в държавните висши училища. Тяхното финансиране е от държавния бюджет със серия от фактори, включително отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършите на пазара на труда, оценка на научната дейност, както и получената оценка за програмна акредитация на професионалните направления.
 
Ако това е основата на която е разработен този проект, за нас е необяснимо включването на морските специалности „Корабоплаване” и „Корабни машини и механизми” в Група 4, а специалността „Електрообзавеждане на кораба” дори не фигурира. Съгласно тази група, споменатите специалности са показани като такива с ниска степен на реализация на завършилите и ниска степен на търсене от страна на кандидат-студентите. Включването на тези специалности в Група 4, според нас означава, че този проект е изготвен от специалисти, които не познават спецификата на морското образование и реализацията на  студентите завършили ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и Технически университет – Варна. За тяхна информация, през м.януари 2020 г. Международната асоциация на морските университети обяви класиране на морските висши учебни заведения, извършено по 3 критерия – глобална ангажираност, качество на преподаване и мащаб на изследователската дейност и въздействие. В тази класация, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” заема второ място сред най-престижните морски университети в света, като се нарежда непосредствено след Австралийския морски университет, изпреварвайки водещи морски университети от САЩ, Великобритания, Германия, Русия, Китай и Япония. Ако това не е признание и доказателство за огромния международен авторитет на ВВМУ, какъв друг критерий би следвало да бъде посочен?
 
Безспорен факт е, че възпитаниците на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” и Технически университет - Варна по регулираните морски специалности „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” намират реализация веднага след дипломирането си. Тези специалности не генерират безработица. Заплащането на техния труд в порядъка на 3000 до 18,000 евро месечно многократно надвишава средното възнаграждение за страната ни, а по оценка на различни браншови организации, българските моряци внасят почти 1 милиард евро в България, като огромна част от тях са възпитаници на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и Технически университет – Варна. Тези данни категорично опровергават определянето на тези  морски специалности, като безперспективни.
 
Във връзка с гореизложеното, изразяваме нашето категорично несъгласие морските специалности „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” да бъдат включени в Група 4. Считаме, че тяхното място е в Група 1, заедно с определените в тази група специалности. Решаването на тази несправедливост, според нас, може да бъде отстранена, ако се приемат предложенията на ВММУ, посочени като точки 1, 2 и 3 от ПОЗИЦИЯ на Академичния съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.
 
Очакваме от заинтересованите институции да предприемат незабавни коригиращи действия за решаване на посочените проблеми, с което морските специалности да заемат своето достойно място в новата Национална карта за висшето образование в Р.България, което ще доведе до  издигане престижа и авторитета на морска България, защото както е казал к. I р. Георги Купов, командир на торпедоносец „Дръзки” торпилирал турския крайцер „Хамидие”:
 
„Никоя дипломатическа мисия не може да услужи на нацията ни така, както това би извършило развитото корабоплаване!”
 
                                                                                                                 Председател на УС: к.д.п. Б.Богданов
 
16.07.2021 год.
   Варна

Важно

Център за работа с морската общност и медиация към Българската морска камара.

Вторник:     10:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Четвъртък:  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

За контакти:

9000 Варна , пл.Славейков №1,
Пристанище Варна (Срещу Дирекция „Морска администрация“)
тел.:  052/ 692116 ,
моб.: 0885 967150,
е-mail: office@bcs.bg,
web: http://bcs.bg
 
В ПОДКРЕПА НА МОРЯКА И МОРСКИЯ БИЗНЕС

Анкета

Да се премести ли ИА Морска Администрация от София във Варна?

Варна

предимно облачно

25°C

Понеделник

 • 06:13
 • 20:12
 • Max: 29°C
 • Min: 19°C
 • 76
 • 1007
 • 2.57
 • Вторник
  • 32°C
  • 21°C
 • Сряда
  • 32°C
  • 22°C
 • Четвъртък
  • 32°C
  • 23°C

Валутни курсове

EUR EUR

1.95583

USD USD

GBP GBP

CHF CHF