Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Висше ВоенноМорско Училище "Никола Йонков Вапцаров"

ВВМУ Никола Вапцаров

Адрес:  гр.Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ № 73

Телефон: 052 632 015, 052 522 222;

Имейл:  info@naval-acad.bg

Уеб сайт: www.naval-acad.bg

Представяне

Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Република България, основано през 1881 година.