Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

ВСУ Черноризец Храбър

Адрес: к.к. Чайка, Варна, България, 9007

Телефон: 052 355 106, 052 359 544

Имейл: info@vfu.bg, nedyalkov@vfu.bg

Уеб сайт: www.vfu.bg

Представяне

Създаден през 1991 г., днес Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България.