Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД

СТФ АД

Адрес: Варна, ул.Дунав № 5, ет.5

Телефон: 052 602 469, 052 602 472

Имейл: stf.ad.varna@gmail.com

Уеб сайт:

Представяне

"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД - Варна е единствен пряк наследник на хидротехническите фирми, участвали преди повече от 120 години в проектирането, изграждането и строителството на всички речни и морски пристанища в България. 
 
„СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД - Варна съществува от 20.07.1999 г. и е водеща фирма с регионално и национално значение в хидротехническото строителство.
 
Предмета на дейност е посредством специализирани екипи и плаваща механизация извършване на драгажно-изкопни, драгажно-намивни, водолазни, подемни и подводно-технически работи, свързани със строителството на пристанища, плавателни канали и удълбочаване на акватории; намиви на площадки за строителство на заводи, електрически и атомни централи; изграждане на диги; направа на траншеи и прокарване на дюкери за нефтопроводи, водопроводи и съобщителни кабели; извършване на подемно-спасителни и подемни операции, добив на инертни материали от водни басейни.
 
През последните години „СТФ” АД е работило по-продължително време на над 50 обекта в страната и чужбина. Сред тях са разширение, строителство на нови кейови места, няколкократно ремонтно драгиране и възстановяване на проектни дълбочини в акваториите на пристанищните комплекси в Бургас, Варна, Русе, Фериботния комплекс Оряхово - Бекет, фериботната рампа Гюргево (Румъния), систематичен ремонтен драгаж на река Провадийска и навигационните канали 1 и 2, добив на пясък от Варненското езеро, ремонтен драгаж на пристанището на АЕЦ „Козлодуй”, на петролни терминали и около плаващ док, двукратно укрепване на варненския вълнолом, драгаж на траншея на газопровод „Патреко”, драгаж, позициониране и закотвяне на 8 000 и 18 000-тонни плаващи докове, изграждане на пристанище в Сочи, Русия.
 
"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД притежава интегрирана система за управление, включващи сертификати за внедрени системи, както следва:
 
  • за контрол на качеството стандарт ISO 9001:2008;
  • за управление на здравословни и безопасни условия на труд стандарт BS OHSAS 18001:2007;
  • за управление на околната среда стандарт  ISO 14001:2004 ;
  • ISM Code – Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;
  • ISPS Code – Международен кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения;
  • MLC 2006 – Морска трудова конвенция.

За своята дългогодишна история, дружеството успешно развива дейността си и реализира проекти от национално и международно значение.