Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Пристанище Варна ЕАД 

Пристанище Варна ЕАД 

Адрес: Варна 9000 пл. "Славейков" № 1

Телефон: 052/ 69 2232

Имейл: headoffice@port-varna.bg

Уеб сайт: port-varna.bg

Представяне

„Пристанище Варна” ЕАД обработва всички типове товари, в т. ч. контейнери, насипни, генерални и наливни. Обслужва пътнически, круизни, научно-изследователски кораби и яхти. Домакин е на национални и международни регати.