Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Пристанище ТЕЦ Езерово ЕАД

Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД,
с.Езерово 9168, обл. Варна
 

Телефон: +359 52 6656 411

Имейл: info@varna-tpp.com

Уеб сайт: https://varna-tpp.com/pristanishte-tec-ezerovo/

Представяне

Пристанище ТЕЦ Езерово обработва насипни, в.т.ч. зърнени товари в насипно състояние, генерални товари, контейнери и поща – товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите и състояние на опаковките и вътрешнопристанищен превоз, съгласно удостоверение за експлоатационна годност №12032/02.10.2019, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Пристанището разполага със закрити и открити складови площи във и извън територията си.