Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

ПЧМВ АД

ПЧМВ АД

Адрес: гр.Варна 9000, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла

Телефон: 052/ 630 626; Факс: 052/ 630 629

Имейл: office@pchmv-bg.com

Уеб сайт: www.pchmv-bg.com

Представяне

Организирана дейност по поддръжка чистотата на морските води в България започва през 1972 година, наследник на която днес е едноименното дружество ПЧМВ АД. Дейността се извършва от филиали Варна и Бургас, с основна екологична насоченост:

  • поддържане чистотата на морските води, акваторията на пристанищата и подходните канали;
  • почистване на петна от нефт и нефтопродукти в териториалното море и вътрешните морски води при аварийни разливи;
  • техническо обезпечаване и мерки за ограничаване на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции и ремонт;
  • приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските плавателни съдове, пристанищата и свързаните с тях дейности.