Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Пилотска станция - Варна 

Пилотска станция - Варна 

Адрес: Варна, Морска гара, Рейдова кула  

Телефон: 052 602 446, 602 448/602 445, 602 447 

Имейл: manager@varnapilots.com

Уеб сайт: varnapilots.com

Представяне

Външен и вътрешен пилотаж в пристанищата и подходите към тях в севeрния морски район на България - от нос Емине до румънската граница.