Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Нова марис сървисис ООД

Адрес: ул. Охрид No. 20, офис 2
Варна

Телефон: +359 878515441

Имейл: logistic@novamaris.eu

Уеб сайт: www.novamaris.eu

Представяне

Фирмата е концентрирана в областта на менинга и сектори като корабостроене / ремонт, инженеринг, а така също и:
  • Корабно агентиране;
  • Портови операции;
  • Консултиране и супервайзинг
  • Транспорт и логистика.