Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Меритайм Шипинг Бюро ЕООД 

Адрес: Варна, ул.Ал.Дякович 10, ет.1,оф.1

Телефон: 052 636 094

Имейл: dimkin@shipsurvey.org

Уеб сайт:

Представяне