Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Кораборемонтен завод Одесос АД   

Адрес: Варна, Oстровна зона     

Телефон: 052 608 285, 052 601 104 

Имейл: odessos@odessos-yard.bg  

Уеб сайт: odessos-yard.bg  

Представяне

Завод за докуване на кораби до 70 000 dwt и ремонт на кей до 150 000 dwt.