Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Космос шипинг АД 

Космос шипинг АД 

Адрес: Варна, ул. П.Каравелов 6 

Телефон: 052 609 935, 052 602 627 

Имейл: cosmos@cosmosltd.com 

Уеб сайт: cosmosltd.com

Представяне

Космос Ейджънси ЕООД е създадена през 2010 като дъщерно дружество на Космос Шипинг, чиито отдел „Морски кадри” развива дейността по набиране и наемане на персонал за морски и речни кораби.
Компанията предлага работа на кораби за квалифицирани морски кадри, в съответствие с изискванията на международните морски и трудови конвенции и съгласно нуждите на нашите принципали, както и за флота, собственост на холдинга.
Като менинг агент ние проверяваме, обучаваме и селектираме кандидатите, следим медицинската годност, издаваме необходимите визи и самолетни билети. Компанията поддържа база данни от 8000 кандидата, следи тяхната готовност и валидността на документите, актуализира техния опит и контакти, за да отговори на всяка една заявка.