Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Корабно Машиностроене АД 

Адрес: Варна, ул.Девня 24 

Телефон: 052 601 083, 052 601 434 

Имейл: smb@smb.bg, info@bulnas.org

Уеб сайт: smb.bg

Представяне

Производство на корабни машини и оборудване.