Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

КМиД ЕООД

КМиД ЕООД

Адрес: Ул. "Цар Симеон I" №25 
НТС, Стая 401, Варна 9000

Телефон: 052 / 686 080, 0887 / 526028   

Имейл: insurance@kmandd.com

Уеб сайт: www.kmandd.com

Представяне

Морското застраховане е сложна материя, заслужаваща внимание от специалистите в тази област. КМ И Д ЕООД, като независим брокер в застраховането на морски отговорности, заедно с Клиентите и Застрахователите работим ръка за ръка за разрешаването на сложните застрахователни въпроси, събирайки заедно правилните хора и опита трупан през годините.

Ние сме специализирани в предоставянето на решения за конкретните казуси, с които се сблъскват Корабособственици, Товародатели, Чартьори и Корабостроители. Нашият екип има опит да съдейства на всяко дружество, развиващо морски бизнес, осигурявайки подходящо застраховане, пре-застраховане и помощ при щети, във всички аспекти на морското застраховане.