Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Клуб на корабните механици 

Адрес: Варна, бул. Чаталджа 49

Телефон: 052 636 201

Имейл: bmec@mail.bg

Уеб сайт:

Представяне

Сдружение с нестопанска цел.