Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Институт по рибни ресурси - Варна

Институт по рибни ресурси - Варна

Адрес: Бул. "Приморски" No.4
9000 Варна
 

Телефон: 052.632066

Имейл: director@ifrvarna.com

Уеб сайт: http://www.ifrvarna.com/index.php

Представяне

Сградата на Института по рибни ресурси – ССА е построена по идея на Н.В. цар Фердинанд I през 1906 – 11 г. Проектът е дело на архитект Дабко Дабков.
Използването на Аквариума по предназначение се забавя, поради войните за обединението на българския народ (1912 – 13 г.; 1915 – 18 г.) и превръщането му в квартира на войскови части и тракийски бежанци, а впоследствие - във Военноморско (1918 – 22 г.) и Рибарско училище (1922 – 1930 г.).

След извършен основен ремонт на 17.07.1932 г. Н.В. цар Борис III официално открива Морската биологична станция с Аквариум към Софийския университет. През 1954 г. тя е преобразувана в Научно – изследователски институт по рибарство и  рибна промишленост, преименуван последователно на Централен научно – изследователски институт по рибовъдство и риболов (1961 г.),  Научно – изследователски институт за рибно стопанство и океанография (1965 г.), Научно – изследователски институт по океанография и рибно стопанство (1968 г.), Институт по рибни ресурси (1973 г.). Учени от ИРР са в основата на създадения през 1973 г. Институт по океанология – БАН.

През 2000 г. Институтът е обединен с Института по сладководно рибарство – Пловдив в Институт по рибарство  и аквакултури до 01.01.2007 г., когато връща своята самостоятелност.