Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Институт по океанология Фритьоф Нансен - БАН Варна

Институт по океанология БАН

Адрес: гр. Варна 9000, ул. "Първи май" № 40, ПК 152

Телефон: 0897 868 532

Имейл: peychev@io-bas.bg

Уеб сайт: io-bas.bg

Представяне

Институтът по океанология при Българска академия на науките е създаден през 1973 година и е водещ научно-изследователски център по морски науки в Република България.