Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

ИХБ Шипинг Ко ЕАД

Адрес: Варна, ЮПЗ, Административна сграда Булярд 

Телефон: 052 912 966, 912 965, 912 967

Имейл: office@ihbshipping.com

Уеб сайт: ihbshipping.com

Представяне

Управление на кораби, надзор при корабостроене и консултантски услуги.