Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Йел България ООД

Адрес: София, ул. Кукуш 1
сграда Инкомс, офис 407

Телефон: 02 9295133

Имейл: office@yale.bg

Уеб сайт: yale.bg

Представяне

Подемна техника.