Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Хелленика ООД

Хелленика ООД

Адрес: Варна, ул.Петър Райчев 14 , ет. 6, ап. 26

Телефон: 052/308397 , 052/301 072

Имейл: office@hellenika-bg.com, technical@hellenika-bg.com

Уеб сайт: www.hellenika-bg.com

Представяне

Кораборемонтни дейности.