Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Фиделитас Груп АД

Фиделитас Груп АД

Адрес: ул.Девня No.158
9009 Варна

Телефон: +359.52.953 331, +359.889 470970

Имейл: office@fidelitasgroup.com

Уеб сайт: https://www.fidelitasgroup.com

Представяне

ФИДЕЛИТАС е международно призната организация, специализирана в областта на количествен и качествен контрол на стоки, оценка на щети по товари, движимо и недвижимо имущество, морски инспекции и уреждане на застрахователни претенции.  Дейността на дружеството датира от 1990 г.