Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД

ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД

Адрес: бул. Сливница № 26, етаж 7, Варна 

Телефон: +359 52 683858, 683840

Имейл: eisa@eisa-varna.com 

Уеб сайт: www.eisa-varna.com

Представяне