Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Агрия Груп Холдинг АД

Агрия Груп Холдинг АД

Адрес: гр. Варна 9002
Бизнес център Димят, ет.9
бул. “Княз Борис І" № 111

Телефон: 052.554000

Имейл: office@agriabg.com

Уеб сайт: http://www.agriabg.com/

Представяне

Агрия Груп Холдинг АД е публична компания, която развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия. Агрия Груп Холдинг АД е с регистриран капитал от 6 800 000 лв., разпределен в 6 800 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв.
 
Компанията специализира в четири основни направления:
  •  Агробизнес - покупка и арендуване на земеделски площи, отглеждане на зърнени и маслодайни култури, изграждане на напоителни системи и др;   
  • Съхранение и преработка на земеделска продукция – изграждане и управление на модерни зърнохранилища с общ капацитет 220 000 т, производство на слънчогледови сурови и рафинирани олиа
  • Търговия и експорт; 
  • Възобновяеми енергийни източници