Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Параходство Български Морски Флот АД

Параходство Български Морски Флот АД

Адрес: Параходство БМФ,
бул. "Приморски" 1,
9000 Варна, България 

Телефон: +359 52 633 100

Имейл:

Уеб сайт: www.navbul.com/

Представяне

Параходство Български Морски Флот АД(ПАРАХОДСТВОТО®) е наследник на корабна компания, основана през 1892. До 14 Август 2008 тя бе най-голямото държавно предприятие-корабособственик с над едно-вековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия.