Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Български морски квалификационен център (БМКЦ)

Български морски квалификационен център (БМКЦ)

Адрес: Варна, 9026, ул. Васил Друмев 73

Телефон: 052 380 517

Имейл: bmtc@bmtc-bg.com

Уеб сайт: www.bmtc-bg.com

Представяне

Център за обучение и добиване квалификация на морски кадри.