Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС)

Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС)

Адрес: 9000 Варна, България, бул. „Приморски“ 1

Телефон: 052/ 683-656 - Секретар

Имейл: bssa.bg@gmail.com; office@bssa-bg.com

Уеб сайт: www.bssa-bg.com

Представяне

Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС) е създадена на 24.11.1995г. под името Сдружение „Асоциация на Българските Корабни Снабдители” с цел да обединява, координира и защитава интересите на търговците, занимаващи се с корабно-снабдителна дейност, както и да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища. БАКС представлява интересите на своите членове пред държавните органи и институции, корабособствениците и други организации по въпросите на корабното снабдяване. Към януари 2016 членовете на асоциацията наброяват 13 фирми. От своя страна БАКС е колективен член на БМК - Българска Морска Камара, на OCEAN - Европейската Асоциация на Корабните Снабдители и на ISSA - Международната Асоциация на Корабните Снабдители.