Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Българска Асоциация на Морските Капитани (БАМК)

Българска Асоциация на Морските Капитани (БАМК)

Адрес: Варна, бул.Чаталджа 49

Телефон: 052 636201, 0888340160

Имейл: chairman@bsma-bg.org

Уеб сайт: www.bsma-bg.org

Представяне

Сдружение с нестопанска цел.