Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА)

Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА)

Адрес: Варна, 9000, ул. "Воден" №35, ет. 1

Телефон: 00 359 88 55 44 711 ; +359 52 603 674

Имейл: info@basba.eu 

Уеб сайт: www.basba.eu

Представяне

Дейността на асоциацията е защитата на икономическите и професионалните интереси на членовете си и на представляваните от тях корабособственици и принципали, както и развитието на дух на колегиалност, високо ниво на професионализъм и лоялна конкуренция в бизнеса.