Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Асоциация на българските частни пристанища (АБЧП)

Адрес: ул. Фритьоф Нансен, 37А, ет. 7
София 1142

Телефон: 02.9807101, 9815506

Имейл: mgeorgieva@bulgariaholding.com

Уеб сайт:

Представяне