Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Адвокатско дружество Владимиров и Ко

Адвокатско дружество Владимиров и Ко

Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 225А, офис 13-14

Телефон: (359) 2 8501601, (359) 888 426040, (359) 878 426092

Имейл: office@vladimirovlaw.com

Уеб сайт: https://vladimirovlaw.com

Представяне

Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" е международна правна кантора, която предлага пълно правно обслужване в офисите си в София, Варна и САЩ.

Създадена през 1992 г. от адвокат Владимир Владимиров, Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" е динамична и модерна международна адвокатска кантора. Предоставят на всеки свой клиент най-доброто юридическо обслужване, което да гарантира отлични резултати.