Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Фиделитас Груп АД

Фиделитас Груп АД

Адрес: ул. Ал.Дякович No.45 А
9000 Варна

Телефон: (+359) 700 33990

Имейл: sales@fidelitas.bg

Уеб сайт: https://www.fidelitas.bg/bg/

Представяне

ФИДЕЛИТАС е международно призната организация, специализирана в областта на количествен и качествен контрол на стоки, оценка на щети по товари, движимо и недвижимо имущество, морски инспекции и уреждане на застрахователни претенции.  Дейността на дружеството датира от 1990 г.